Menu

Aalborg Portal

Din lokale indgang til nettet

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er Danmarks tredjestørste målt på befolkningstal, og opstod i sin nuværende form den 1. januar 2007, ved en sammenlægning af Aalborg Kommune (1970-2006) og nabokommunerne Hals, Nibe og Sejlflod.
www.da.wikipedia.org/wiki/Aalborg
og
www.da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Kommune


Malerier fra det gamle Aalborg  
www.aalborgportal.dk/historie/billeder

Politisk historie

Den 19. november 2013 blev kommunalbestyrelsen for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 valgt. Thomas Kastrup-Larsen blev valgt som borgmester.
www.da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Kommune

Thomas Kastrup-Larsen 
Valgt til borgmester i Aalborg Kommune i 2013.
www.da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kastrup-Larsen

Kommunalvalg d. 19. november 2013
www.kmdvalg.dk/kv/2013 ...

Aalborg privatbaner

Slutningen for Aalborg privatbaner
Banernes modstandere var daværende borgmester i Nørresundby Kommune, Robert Christiansen og det konservative amtsrådsmedlem E. Thorn, der samtidig var direktør for Aalborg Rutebilstation.
www.baner-omkring-aalborg.dk ...

Hjemmesider

Aalborg under overfladen
Film, dans, foredrag, teater, kunst mm.
www.nitusind.nu
Fra 2008 på archive.org ...
Redaktionen i 2011 på archive.org ...  

Aalborg Købstad

Aalborg Købstad  
Beskrivelse af Aalborg Købstad fra Trap Danmark 3 udgave.
www.danskeaner.dk ... 

Historienyt DK

Kommuneplan 2009

Kommuneplan09 for Aalborg Kommune 
Den 24. november holdt byrådet i Aalborg Kommune temamøde om byroller, byudvikling og detailhandel.
www.byplanlab.dk/plan09 ... 

Byrapporten  
Egense har nu færre end 200 indbyggere og er derfor faldet for Danmarks Statistiks bydefinition. 
www.byplanlab.dk/plan09 ... 

Aalborg havns historie

Beskrivelse af Aalborg Købstad fra Trap Danmark 3 udgave
Aalborg havde oprineligt ingen egentlig Havn, men kun en aaben Red i Fjorden. Den første Havn, „Kaasen”, for Byens egne Skibe, hvor de kunde ligge om Vinteren, indrettedes mod V. (V. for Beværtningsstedet „Snorren”, oprindl. kaldet „Kogehuset”, hvor Skibsfolkene kogte deres Mad; Huset solgtes 1629 af Kommunen og er først blevet nedrevet i den nyeste Tid), medens fremmede Skibe henvistes til „Kattesunds Havn“, egentlig kun en Bøjning af Fjorden, der laa endnu vestligere. De første Bolværker anlagdes fra „Kaasen“ til Østeraa omtr. 1725, og de vedligeholdtes af Magistraten indtil 1801, da de overgik til Havnekassen. Senere opfyldtes Pladsen ud for Slottet og fik Bolværker, ligesom der her anlagdes en lille Fiskerhavn „Frisenborg Havn“ (opfyldt 1883). Først i 19. Aarh. er der for Alvor arbejdet paa at skaffe Byen en passende Havn, og ved de allersidste Aars Udvidelser er den bleven en af Landets bedste Købstadshavne. Den bestaar væsentligst af Bolværker langs Fjorden; af Havnebassiner findes der to: Nyhavn, anlagt 1814-20, og Teglgaardshavn, aabn. 29/3 1869, medens Mundingerne af Øster- og Vesteraa benyttes til Anlægsplads for Smaaskibe.
www.danskeaner.dk ... 

TRAP, TREDJE OMARBEJDEDE UDGAVE: FJERDE BIND: HJØRRING THISTED AALBORG VIBORG OG RANDERS AMTER. 
KJØBENHAVN MCMI.
www.runeberg.org/trap/3-4

Et dokument udstedt i perioden 1462-1490 af Kong Christian 1. giver Aalborg havn det privilegium, at være en af de få "lovlige havne" i Limfjordsområdet.
www.da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Havn

Aalborg Havn i 2000-tallet
Størstedelen af havnenarealet ejes af virksomheden Aalborg Havn A/S, der ejer 3 millioner m2 havneareal.
www.da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Havn

Aalborg Havn "Den Intelligente Havn med fokus på logistik og samarbejde"
www.aalborghavn.dk

Markeder

Tre aarlige Markeder holdes i Aalborg, nemlig: Pintsemarked i 8 Dage, Ugen efter Pintsedag; et Qvægmarked i 3 Dage uden for Byen, den 16. Oktober.
Et Bædre- og Honningmarked den 16. September. Desuden to Hestemarkeder paa Nyetorv i Byen, det ene for Fastelavn og det andet ved Midfaste. 
www.h58.dk ... pdf

Der holdes aarl. 5 Markeder i Aalborg: 1 i Feb. og 1 i Marts med Heste, 1 i Sept. og 1 i Okt. med Kvæg og Faar samt 1 i Dec. med Heste og Kvæg; desuden hver Tirsdag med levende Hornkv., Faar og Svin. Torvedag hver Onsdag og Lørdag.
www.danskeaner.dk ...